“אנשים נרצחים ללא התחשבות בילדים, נשים, קשישים, עיתונאים או עובדי בריאות, הפרות זכויות האדם בשיא, מתעלמים מחופש העיתונות והזכות לקבל מידע, נחסמים ואפילו העבודה לא נעשית. סוכנות הידיעות איהלס

אלטון, מנהלת התקשורת של הנשיאות: “תהליך זה, בו נרצחים אנשים לרבות ילדים, נשים, קשישים, עיתונאים ועובדי בריאות, מהווה הפרת זכויות אדם בשיאה, עם חופש העיתונות והזכות לקבל מידע. התעלמו מכך שעיתונאים הוטרדו, נחסמו ואף נהרגו בזמן מילוי תפקידם אינו מתקבל על הדעת. אנו קוראים להפסיק את ההתקפות הללו באופן מיידי.

Source link

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *