אנשי עסקים, שתיארו את קורבן הרישום בכור, סיכמו את בעיותיהם באופן הבא

למרות שלסוחרים ובעלי מלאכה יש רישומים רשמיים כמו מס, רישיון מסחר, שותפות חברה ורישום סוחרים, הם עדיין מתמודדים עם התלונה על אי יכולת לגשת לביטוח הלאומי הזה למרות שהם נדרשים להחזיק בתיקים חובה. -לפי חוק מס’ 1479, תלמידי קור. בעיית ביטוח לאומי ורישום סוחרים ובעלי מלאכה הנכנסים לחיי העבודה אינם מכוסים בביטוח לאומי למרות השלמת רישומם הרשמי. חובות באג-קור לפי חוק מס’ 1479 לא מולאו עבור סוחרים רבים, והדבר גרם לחוסר ביטוח לאומי.
אי מתן ביטוח לאומי למשך שנות שירות
סוחרים ובעלי מלאכה, שאינם יכולים לקבל ביטוח לאומי על שנות שירותם תוך המשך חיי העבודה, סובלים מאי גישה לזכות זו למרות הבא-כור המחייב.
אינטרסים פוליטיים ומאמצים משפטיים
דחיית ההצעות שהועלו באסיפה הלאומית הגדולה של טורקיה בנושא זה וחוסר ההחלטיות של יוזמות פוליטיות מפנים את תשומת הלב להיעדר הגנה חברתית של סוחרים ובעלי מלאכה.
ממדי דיכוי וחיפוש פתרונות
סוחרים ובעלי מלאכה הביעו את תלונותיהם בפנייה ללשכות מקצועיות שונות, נשיאי אגודות וגורמים פוליטיים כדי למצוא פתרון לבעיה זו הנמשכת כבר שנים. עם זאת, היעדר ביטוח לאומי עדיין נמשך.
נפגעי רישום באיקור: שתיקת המדינה ומאבק הסוחרים
סוחרים ובעלי מלאכה סובלים מזה שנים רבות מחוסר ביטוח לאומי. בכל פעם התלונות שהובעו גרמו לחוסר רגישות מצד הממשלה וההצעות נדחו. סוחרים שהיו קורבנות של רישום באיקור, בתקווה להבטחות של חוק EYT, הוציאו את הכסף שהרוויחו בלקיחת הלוואות בנקאיות כדי להחזיר הלוואות אלו ונאבקו לפרוע את שנותיהם הקודמות. ממחקרים שיזמו לאחר משבר המדינה ב-1994, במיוחד בתקופת משרדו של יאסר אוקויאן, חוקקו זכויותיהם של סוחרים שזכויותיהם נמנעו בחוק מס’ 1479; הוא נפגע במלואו מחוק זמני 1479/18, בתוקף ביום 10.04.2000. רישום BA-כור, שהמוסד היה צריך לבצע באופן אוטומטי לפי חוק מס’ 1479, לא בוצע, ומחירו ניתן לסוחרים שעבדו שנים רבות ושילמו את מסיהם למדינה. למרות התנאים הכלכליים הקשים ביותר של אותן שנים, כסף.
למרות שזה נחשב לפשע בעיני החוק לא לכלול אזרח ששירת ולו יום אחד בחיי עבודתו במערכת הביטוח הלאומי, אותו נוהג אינו חל על אזרח העובד כאיש עסקים. זה מאושר על ידי רישומי המס שלו ורישומי רישום בעלי המלאכה. הזכות להיות חבר ב-BAĞ-KUR, שהתקבלה על פי חוק מס’ 1479, בוטלה על ידי המדינה עם סעיף זמני נוסף. בעוד שהאירועים השליליים הללו יצרו חרדה ופחד בתודעה הציבורית, הם גם זעזעו את תחושת הביטחון העצמי של אזרחים שעבדו או עבדו כסוחרים וגרמו להם להרגיש ממורמרים ומדוכאים ביותר בגלל שנשללו מהם ביטוח לאומי. נזרק. מחוץ לחופה.
לפני 04.10.2000, על פי חוק מס’ 1479, לכל איש עסקים עם רישום מס ולשכה הייתה הזכות להיות חבר BAĞ-KUR גם אם לא שילם את הפרמיות שלו ללא כל מועד. החוק שנחקק בתאריך זה הוחל רטרואקטיבית ו-BAĞ-KUR לא רשם אותנו, מה שהמוסד היה חייב לעשות, וללא כל הודעה לנפגעים עם בקשה בכתב ותשלום כל הפרמיות שלנו תוך 6 חודשים. רישומי BAĞ-KUR יימחקו לאלו שאינם פונים תוך 6 חודשים וזכויות הרישום שלהם בוטלו, גם אם שנות השירות שלהם עולים על 15 שנים.
הדרישה הגדולה ביותר של האזרח, שהיה קורבן לרישום BAĞ-KUR ועבד כאיש עסקים בין 2000 ל-2008, היא שזכותו החוקתית לביטוח לאומי, כלומר הזכות להיות חבר ב-BAĞ-KUR. חזר אליו מיד. בעת רכישת זכות זו היא תיצור משאבים משלה ללא כל נטל כלכלי על המדינה, ותספק למדינה מיליארדי דולרים של הכנסה ללא ריבית, אותה תעניק לאוצר באמצעות החזרת זכויות הלוואה רטרואקטיביות. שתי המדינות ינצחו ואלפי אזרחים סובלים יקבלו את הזכות לביטחון סוציאלי שנשללה מהם.
אנחנו לא רוצים התנצלות או תרומות. מאחר שהיינו סוחרים במועד כניסת החוק לתוקף; 24.25.26 בחוק מס’ 1479. כפי שמצוין בבירור בתקנות, יש לאפשר לאזרחים המעוניינים ליהנות מהזכויות הנדרשות בתנאי הביטוח בין השנים 1982 ל-2000 להגיש בקשה לפי תנאיהם.
הבקשה שלנו;
אנו דורשים להסיר את המאמר ה-18 הנוסף הזמני שהוצא בשנת 2003 ואת המאמרים הקובעים את תאריך תחילת העבודה עבור Bağ-Kur עבור אלה שיכולים להגיש בקשה לרישום Bağ-Kur לאחר 2008. זאת כדי להשיג את זכויות הביטוח הסוציאלי שלנו כנדרש בסעיפים 24, 25 ו-26 לחוק מס’ 1479, הנחשבים בבירור מחייבים. נרשם כי אנו משלמים מיסים ע”י פתיחת עסק במשרדי השומה שהם מוסדות רשמיים של המדינה, אנו משלמים אגרות ותשלומים ללשכות מקצועיות ולעיריות על סמך הפעילות העסקית שלנו, ואנו הנוטריונים. באמצעות זה אנו מאמתים את הספרים .
ברצוננו למשוך את זכויות הביטוח הלאומי שלנו על ידי החלת החוקים החלים בתאריכים הרלוונטיים של שנות עבודתנו בין השנים 1982-2008. הסוחרים כתבו גם חוברת המציינת את תלונותיהם ושלחו חוברת זו לאסיפה הלאומית הגדולה של טורקיה ולכל נציגי המפלגה. הוא כתב מכתבים לנשיאי הלשכות המקצועיות והאגודות המחוזיות שבהן הוא חבר, והזכיר להם את תלונותיו. בקריאה ללגליזציה של מצב זה אמרו אנשי עסקים שאנשי עסקים בגילאי 55-70 ישלמו עבור השנים האחרונות למוסד לביטוח לאומי עם משיכת זכויותיהם, והמדינה תיצור משאבים משלה ותספק מיליארדי הכנסה. לאוצר. הם מדגישים כי המהלך יספק הכנסה למדינה ויבטיח שאזרחים נפגעים יקבלו את זכויותיהם בביטוח הלאומי.
נפגעי רישום באג-כור: הפרת זכויות ואי צדק
אנו עומדים בפני העובדה שלמרות שסוחרים שצריכים להיות רשומים ברישום בכור על פי חוק מס’ 1479 עבדו קשה במשך שנים ושילמו מיסים, המוסד לא רשם את עשו. רשלנות זו גבתה מחיר כבד מהסוחרים.
אנחנו רוצים שוויון זכויות וצדק
אנחנו לא מבקשים סליחה או צדקה. כאמור בחוק, יש לתת למי שעבד כבעלי מלאכה בין השנים 1982-2000 הזכות לפנות למיצוי זכויותיו. אנו דורשים צדק ושוויון זכויות, ואומרים שחוק מס’ 5510 אינו בר קיימא.
מערכת ביטוח לאומי ובעיות
הבעיה הגדולה ביותר במערכת הביטוח הלאומי היא הכיסוי הבלתי מספק שלה. חוסר היכולת של המערכת לשרת באופן שווה את כל שכבות החברה ולהפחית את העוני מעורר דאגה רבה. רשת ביטוח לאומי אוניברסלית לא הוקמה בארצנו וקיימים הבדלים חמורים בזכויות וחובות בין סעיפים שונים.
אי שוויון ודיכוי
החוקים השונים החלים על אנשים בגדר בא-קור מנוגדים לעקרון השוויון, וזכויותיהם של קורבנות ההרשמה באגקור נלקחו עם סעיפים משפטיים זמניים.
רפורמות וחסרונות בביטוח הלאומי
דו”ח הרפורמה בביטוח הלאומי שהוכן בשנת 1996 ותהליך הרפורמה שיזם חוק מס’ 4447 לא הספיקו כדי לפתור בעיות רישום של סוחרים. חוק מס’ 4947 לא הצליח לפתור את בעיות הרישום של סוחרי באיקור.
רפורמה בביטוח הלאומי ורישום בא-כור משנת 2003
מערכת הביטוח הלאומי זכתה להתייחסות בנייר לבן שהוכן בשנת 2004 במסגרת רפורמות מבניות שהומלצו על ידי הבנק העולמי ו-IMF, אך בעיית הרישום של Bag-Kur לא נפתרה. גם חוק המוסדות לביטוח לאומי מס’ 5502, שנחקק בשנת 2006, לא יכול היה לתת פתרון זה.
חוקים מס’ 5510 ו-5754: תקנות והשלכות
חוקים מס’ 5510 ו-5754, המהווים חלק מתהליך הרפורמה בביטוח הלאומי בארצנו, חוקקו כאחד מתנאי ההסכמות שהושגו עם קרן המטבע. עם זאת, תקנון זה לא נתן כל פתרון לבעיית הרישום של בא-כור והתלונות נמשכו.
שינויים בגיל הפרישה והשפעותיהם
אחד השינויים החשובים ביותר בחוק מס’ תשנ”ד הוא איפוס גיל הפרישה. עם זאת, שינויים אלו, שנעשו מבלי ליצור פתרון רטרואקטיבי, פגעו בזכויות של קבוצות כמו נפגעי רישום Bae-Kur. התקנות המתייחסות לעתיד אינן מספקות כדי לטפל בתלונות הנוכחיות.
מסקנה: יש צורך בגישה הוגנת וכוללת כדי לפתור תלונות

נפגעי רישום בא-כור מתמודדים עם בעיה שנמשכת כבר שנים. נעשו רפורמות בביטוח הלאומי, שונו חוקים; עם זאת, שינויים אלו רחוקים מפתרון התלונות. אי ודאות בתנאים ובתקנות המשפטיות של אותה תקופה גרמה לסוחרי בג-קור לשעבר לאבד את זכויותיהם. למרות שנראה שהשינויים שבוצעו מכסים את העתיד, לא נמצא פתרון מתאים לעבר. אובדן הזכויות וחוסר ההגנה החברתית שחוו הסוחרים שנפגעו עדיין ממתין לפתרון. בשלב זה, חשוב למדינה לחסל את עוולות העבר ולסגור את פער ההגנה החברתית בגישה הוגנת וכוללת. יש לנקוט בצעדים לתיקון עוולות העבר, תוך הבטחת העתיד. זה יהיה צעד חשוב בהבטחת יציבות מערכת הביטוח הלאומי שלנו ותחושת אמון בקרב האזרחים.

Source link

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *