המדריך של המאמין לבעיות משפטיות מאת סטיבן בלום

עקרונות מקראיים לנוצרים המתמודדים עם בעיות משפטיות

סטיבן בלום מספק עצות נבונות למשפחות נוצריות ב”מדריך המאמין לבעיות משפטיות”. מצאתי את עצמי שקוע במהירות בעצותיו המעשיות של סטיבן, בדוגמאות, באיורים ובעמדה המוצקה שלו לגבי עקרונות התנ”ך כשהוא מתמודד עם סוגיות משפטיות הנפוצות כל כך בחברה כיום.

הפרקים מורכבים מכמה חלקים. כל פרק מתחיל בשתי נקודות בדיוניות המשקפות שיעורי חיים ועוד שיעורי חיים, תובנות תנ”כיות, ומסתיימות בעצה מעשית. חלקים בודדים משלימים זה את זה ומשלבים עקרונות מקראיים עם סוגיות משפטיות של ימינו.

כל פרק מכסה תחום ייחודי במשפט. הקורא עשוי להזדהות עם כל אחד מהאיורים הבדיוניים המוצגים או כולם. כולנו חווינו תקריות דומות באחת או יותר מהנושאים שטופלו. אני אישית מצאתי את הפרקים העוסקים בתכנון עיזבון, נאמנות החיים, צוואה החיים ותכנון ה-Medicaid, התגלות.

הפרק האחרון מציג את המסר של הבשורה כהזמנה מאלוהים לקבל את הצעתו במונחים של חוזה. המסר ברור ופשוט ומראה כיצד החוזה ממחיש את ההצעה ואת האפשרות לקבל את ההצעה – חילופי הבטחות. זוהי תמונת מילים יפה של ישועה.

סטיבן ל. בלום, עורך דין בפועל, דובר פופולרי ומדריך נלווה במכללת משיח מוסמך היטב לכתוב את הספר הזה. היקף הניסיון שלו בארגוני כנסייה, קהילה ומשרד נותן לו את האמון הנוסף להציע ייעוץ רוחני קשור.

“המדריך של המאמין לנושאים משפטיים” מספק לקורא ייעוץ בנושאים משפטיים, הוא תזכורת חשובה ובזמן לחשיבות היושרה, האתיקה בעסקים והתבוננות בחוכמה בקבלת החלטות נכונות המחזיקות בעקרונות התנ”ך באזרחים ובפלילים. חוֹק. סטפן בלום מנסח בבירור עצות טובות ועקרונות תנ”כיים לנוצרים העומדים בפני בעיות משפטיות.

AMG Publishers, 97808995703210

כפי שנבדק עבור ביקורת הספרים במערב התיכון

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *