התעללות פיננסית בקשישים – שימוש בפסיכולוג כעד מומחה

במקרים של התעללות כלכלית בקשישים, לעתים קרובות קשה להוכיח שהתרחשה הונאה. יכול להיות שהיכולת הנפשית של הקשיש הידרדרה עד כדי כך שהם לא יכולים עוד לספק עדות משמעותית. לאחר מכן, ייתכן שיהיה צורך בפסיכולוג לספק עדות של עד מומחה כדי להוכיח שהקשיש היה חשוף להשפעה ולמניפולציות לא ראויות.

פסיכולוג אינו רופא אך יש לו את ההשכלה, ההכשרה והמיומנות הדרושים לסייע לבית המשפט או לחבר המושבעים בסוגיית אי הכושר הנפשי והקשר שלו למכלול הנסיבות שהובילו להתעללות הכלכלית. תפקידו של הפסיכולוג הוא תפקיד משפטי; כלומר לחזור אחורה בזמן ולחוות דעה האם הזקן היה חשוף להשפעה בלתי ראויה בזמן התרחשות ההתעללות לכאורה.

זו משימה לא קלה, במיוחד לפי חוקי קליפורניה. על הפסיכולוג להיפגש תחילה עם עורך הדין המבוגר כדי לקבל תדרוך יסודי על העובדות. העד המומחה צריך להסתמך רק על עובדות שעורך הדין בטוח שניתן להוכיח במשפט. אם הקשיש עדיין בחיים, על הפסיכולוג להיפגש באופן אישי עם הקשיש ולערוך בדיקת יכולת נפשית. גם אם הקשיש סובל מחוסר יכולת נפשית בזמן הבדיקה, חבר המושבעים ירצה לדעת שהמומחה לקח את הזמן כדי לקבל הערכת עד ראייה ולא הסתמך רק על חוות דעתו של מישהו אחר.

חוות הדעת המשפטית חייבת להתמקד ביכולת הנפשית של הקשיש בזמן התרחשות ההתעללות הכלכלית לכאורה, שאולי התרחשה מספר שנים קודם לכן. תידרש סקירה יסודית של כל התיעוד הרפואי, במטרה לחשוף כל התייחסות לליקויים נפשיים.

כמו כן, על המומחה לראיין את בני משפחתו וחבריו של הקשיש כדי לגלות את הידע שלהם על ההיסטוריה הנפשית של הקשיש, לרבות תצפיותיהם על אירועים ותאריכים ספציפיים המזהים את השקפתו או נטיותיו של הקשיש בכל הנוגע לעניינים כספיים. לדוגמה, ייתכן שהעדים הללו ידעו כי הזקן גדל במהלך הדיכאון, היה שמרני מאוד בכסף ולא היה עושה שום מתנות או העברות קלות דעת.

ייתכן שהם גם יוכלו לספק לפסיכולוג מידע על הנאשם וכיצד הקשיש הפך יותר ויותר מתבודד ומבודד ברגע שהנאשם היה מעורב בחייו של הקשיש.

על הפסיכולוג גם לעיין בכל תמלילי ההצהרה ותגליות כתובות אחרות על מנת להיות בטוח שכל הראיות נשקלו היטב והשתמשו בהן כדי להוות את הבסיס לחוות דעתו של המומחה.

לאחר שכל זה הושג, על הפסיכולוג להיפגש עם עורך דינו של הזקן כדי להכין את המומחה למשפט. זה לא כרוך ב”אימון” של העד. זהו התהליך בו עורך הדין מתוודע לכל העובדות שעליהן הסתמך המומחה בקבלת חוות דעת. גם עורך הדין וגם המומחה חייבים להיכנס זה לנעליו של זה, כמו גם של הזקן, על מנת להבין היטב את מהות ההתעללות וכיצד בוצעה בפועל.

פסיכולוג מוסמך יכול לספק עדות חשובה של עד מומחה כדי להוכיח כי קשיש היה חשוף להשפעה בלתי הוגנת והקורבן להתעללות כלכלית.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *