מהי צוואה ביחס לצוואה?

צוואה היא מסמך משפטי המתאר את מה שאדם היה רוצה שיקרה לאחר מותם מבחינת הלווייתם, הטיפול בילדיהם והחשוב מכל, חלוקת עיזבונם. כאשר אדם נפטר לאחר עריכת צוואתו, נאמר כי הוא נפטר בצוואה במונחים משפטיים. ההיפך מזה יהיה גסיסה. בדרך כלל צוואה מציינת במפורש את שמו של מנהל עיזבון, אדם שהופקד על ידי המוריש או המצווה במלאכת קיום הצוואה לאחר מותם. מנהל עזבון יכול להיות בן משפחה קרוב, קרוב משפחה, חבר מהימן או אפילו עורך דין. מנהל עיזבון מכונה בדרך כלל בצוואה ‘נציג העיזבון בצוואה’ על מנת לכסות מנהלי עיזבון משני המינים.

צוואה חשובה מאוד מכיוון שהיא מקלה בהרבה על משפחתו של נפטר במיוחד כשמדובר בנושאי חלוקת עיזבון. צוואה מצמצמת את האפשרות לחוסר הסכמה או אי הבנה בין בני המשפחה בעת ניסיון לברר את משאלות המוות של הנפטר. עם זאת, ניהול צוואה אינו קל כפי שזה נשמע. הסיבה לכך היא שהחוק מחייב תוקף של צוואות על ידי בית משפט אשר עשוי להימשך מספר חודשים. תוקף צוואה נעשה על ידי מנהל העזבון באמצעות בקשה למתן צוואה בבית משפט לצוואה.

צוואה היא הליך משפטי של זיהוי, תיקוף וחלוקת עיזבונו של נפטר בפיקוח קפדני של בית המשפט. הליך צוואה כולל תשלום חובות נותרים לנושים ותשלום מסים שטרם עומדים כמו מס מוות וירושה. בית משפט לצוואה הינו בית משפט מיוחד המפרש את הצוואה ומאשר כל תביעה על העיזבון של צדדים שלישיים כגון נושי המנוח. בית המשפט מפקח על הליך הצוואה ממש מרגע הגשת בקשה למתן צוואה של מנהל העזבון ועד למועד מתן הצוואה והבעלות על העיזבון לזכאים.

כדי שעורך צוואה יזכה לצוואה, יהיה עליו להציג תחילה למרשם בית המשפט לצוואה, את צוואתו של המנוח ושבועה שאושרה על ידי עורך דין. השבועה מלמדת כי מנהל העיזבון מחויב לקיים את המשאלות שציין המנוח בצוואה. מנהל העיזבון הנקוב בצוואה בדרך כלל אינו מוכר בחוק עד שבית המשפט לצוואה ימנה אותם רשמית כנציגי העיזבון בצוואה.

אם צוואה נערכה כהלכה, יידרש לבית המשפט זמן קצר יותר למתן צוואה. במידה והנהנים אינם מרוצים לחלוטין מהחלטת בית המשפט, דיני צוואה מאפשרים להם לערער על תוקף הצוואה באותו בית משפט. במקרה כזה העיזבון נשאר בהקפאה עד שבית המשפט ייתן פסק דין תוקף. במקרה של מוות בצוואה, או אם אין שם מנהל עיזבון בצוואה, מתן צוואה מכונה ‘כתב מינהל’. היא גם נרכשת בהליך בית משפט ומונפקת למי שבית המשפט רואה לנכון לקיים את הצוואה או לחלק את העיזבון.

עורך דין צוואה או צוואה הוא איש מקצוע מיומן המציע שירותים משפטיים למנהל עזבון. איש מקצוע כזה מסייע למוציא לפועל במילוי החובות המוטלות עליו בצוואה. ניתן לשכור עורך דין שיציע ייעוץ או ייצוג מנהל העיזבון בבית משפט לצוואה. הם יכולים גם לעזור בתשלום מיסי מוות וירושה.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *