“ניסיון ההפיכה הזה חייב להסתיים. יש לקבל את האתגר הזה. על חברי בית המשפט העליון להתפטר לאלתר. “אם הם לא יתפטרו, יש להזמין את כל חברי בית המשפט העליון שחתמו על פסק הדין להסיר את משרדיהם”

ינירוגלו: “ניסיון ההפיכה הזה חייב להסתיים. יש לקבל את האתגר הזה. על חברי בית המשפט העליון להתפטר לאלתר. “אם הם לא יתפטרו, יש להזמין את כל חברי בית המשפט העליון שחתמו על פסק הדין להסיר את משרדיהם”<br />

Source link

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *