צוותי תנועה יערכו ‘בדיקת סמים’ במוגלה

הדרכה למשתמשי ציוד לבדיקת סמים ניתנה לצוותי אגף רישום התנועה והפיקוח של מוגלה במסגרת תכניות השתלמויות.

בהכשרה שהתקיימה באולם הישיבות ע’פר עוקן, שוטרי התנועה קיבלו תחילה מידע תיאורטי ולאחר מכן לימדו את השימוש בערכת הבדיקה באופן מעשי. בהדרכה הוסבר כיצד נעשתה בדיקת סמים על ידי לקיחת דגימות רוק והשפעת הסמים והממריצים על הנהג.

בתכנית ההכשרה, בה הוכנסו גם ציוד לבדיקת סמים, הוסברו נהלי דחיית מדידות, חקיקה וכללי היגיינה ונלמדו למשטרה באופן תיאורטי ומעשי.
בתום ההכשרה ניתנו תעודות לשוטרי התנועה שהוציאו את השיעורים לפועל בהצלחה.

Source link

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *