Showing: 1 - 10 of 323 RESULTS

חוקי התנועה נעשים מחמירים בשנה החדשה: לעולם אל תעשה את הדברים האלה בזמן נהיגה! – יוזגט ניוז – יוזגט ברייקינג ניוז – חדשות יוזגת

שנת 2024 הקרובה מתחילה באזהרות רציניות לנהגים. הרגולציה החדשה על קנסות תנועה מושכת נהגים עם קנסות כבדים על עבירות כמו חריגה מהמהירות המותרת, עבירות באור …