Showing: 11 - 20 of 93 RESULTS

בדיקות התנועה הנתמכות על ידי מסוקים ומזל”טים נמשכות בסוכנות הידיעות אנטליה איהלס

בדיקות התנועה הנתמכות על ידי מסוקים ומזל”ט נמשכו באנטליה. באנטליה, צוותים מהמנהלת האזורית לפיקוח על התנועה ערכו בדיקה אווירית של שבוע בכבישים מהירים עם רחפנים. …