Showing: 11 - 20 of 135 RESULTS

***EREGL*** הגשת תביעה נגד EREĞLĪ DEMIR VE CEELIK FABRİKALARI TAŞ.(שותפות או פיתוח הקשורים למקרה | חדשות כלכלה

***EREGL*** EREĞLI DEMIR VE CEELIK FABRIKALARI TAŞ.(הגשת תביעה נגד השותפות או הפיתוח הקשורים למקרה) חברות קשורות []קרן קשורה []טורקיההגשת תביעה נגד השותפות/פיתוח בנושא האם ההצהרה …

סיוע בדיור שניתן ליו”ר הדירקטוריון ולחברים שנקלעו לביקורת בית המשפט לחשבונאות

בביקורת שנערכה בדירקטוריון גבוה יותר, החליט בית המשפט לחשבונאות פה אחד כי סכום התרומה להקצאת דיור ששולם ליו”ר הדירקטוריון ולחברים הוא הפסד ציבורי. ננסה להסביר …

פאנל “חופש העיתונות, אירופה והעתיד” נערך אמש – Kıbrıs Genç TV

הפאנל שכותרתו “חופש העיתונות, אירופה והעתיד”, שאורגן על ידי איגוד העיתונאים הטורקי-קפריסין (KTGB), נערך אמש במטה האיגוד. במהלך הפאנל נבחן חופש העיתונות בקפריסין ובאירופה בממדים …