Niğde News – בדיקה במעברים מפלסיים על ידי הז’נדרמריה

class=’cf’>

עדנאן CEELEBİ/NİĞDE, (DHA)- ז’נדרמריה ב-NİĞDE תְנוּעָה הצוותים ערכו בדיקות במעברים מפלסיים ברשת הרכבות למניעת תאונות עקב הפרת חוקי התנועה במעברים מפלסיים.
צוותי תנועה המזוהים עם פיקוד הז’נדרמריה המחוזית הזכירו לנהגים את הכללים שיש להקפיד עליהם כאשר מתקרבים למעבר המפלס. במהלך הבדיקה צוין כי על הנהגים להפחית את מהירותם בעת התקרבות למעברי חצייה אלו, להקפיד על הכללים, לעצור בעת הצורך ולהמתין עד לשיכוך החסימות. נאמר כי אנשי התנועה של ז’נדרמריה בדקו מצלמות המציגות מעברי מפלסים שהותקנו על ידי ה-TCDD וננקטו צעדי ענישה אם זוהו כלי רכב המפרים את הכללים. (DHA)

עם תמונה

Source link

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *